Posted on

Диагностика на автомобил

скенер за автомобилна диагностика

Какво е диагностика на автомобил? Диагностика на автомобил е най-общо казано пълна проверка на състоянието на системите в автомобила чрез използването на специализирани уреди за автомобилна диагностика…

Диагностиката на автомобила включва не само техническото състояние на двигател и ходова част, но и всички електрически системи в автомобила.

В днешните автомобили се влагат десетки на брой компютри и повече от сто на брой различни датчици, които трябва да следят за състоянието на системите, както в самия автомобил, така и за средата, която го заобикаля. Следят се различните температури на флуиди, газове и положението и количеството им в автомобила. Следят се и се измерват напреженията и състоянията на датчици и всички тези сигнали постъпват в контролерите и компютрите и се обработват за частица от секундата. Ползват се и камери и радари, а от скоро и лидари.

Проверката на изправността на всички тези системи и датчици изисква използването на сложна апаратура т.нар. автодиагностика.

Голямо предизвикателство представлява стандартизацията на предаваният от автомобила поток от информация. Трябва да се използват унифицирани протоколи за комуникация, които да се използват от всички производители на автомобили. 

Първият стандартизиран такъв протокол въведен в автомобилите е стандарта OBDII. Можете да свалите и прочетете кратко упътване на български за обд2 за работа със скенерите кодочетци, които работят по него от онлайн магазина безплатно.